BC

PHONG GDĐT DƯƠNG MINH CHÂU      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC MNH A                     Độc lập- Tự do – Hạnh phc

 

Số:      /BC-THPMA                                                  Phước Minh, ngày 23 thng 3 năm 2019

 

BÁO CÁO THÁNG 3 NĂM 2019

 

 1. TÌNH HÌNH CHUNG:
 2. Tổng số điểm trường: 2 điểm.
 3. Tổng số phịng: 10 phịng bn kin cố, trong đĩ phịng học: 8 phịng; phịng chức năng: 2 phịng.
 4. PHT TRIỂN SỐ LƯỢNG: Vương

 

Khối Tổng số Số lượng tăng, giảm so với thng trước Lý do tăng, giảm
Lớp HS/Nữ Tăng Chuyển đi Bỏ học %bỏ học so với thng qua
Lớp 1 6 185/94   1/0      

 

 

 

 

Lớp 2 4 130/70        
Lớp 3 5 131/59        
Lớp 4 5 164/84        
Lớp 5 5 163/76 1/1      
Cộng 25 773/383        

 

III. CC CHỈ SỐ CƠ BẢN: Vũ

– Tổng số trẻ 0-3 tuổi trong địa bàn quản lý: 121/101

– Tổng số trẻ 0-5 tuổi trong địa bn quản lý: 593/285

– Tổng số trẻ 5 tuổi trong địa bàn: 135/61

– Tổng số trẻ 6-14 tuổi trong địa bàn : 1212/609

– Tổng số 15 tuổi trở lên: 0

– Tổng số ngoài địa bàn: 43 em, Lộc Ninh- Phước Minh B – Cầu khởi.

– Con thương binh: 0

– Tổng số đoàn viên:…………………………………Tuân

– Tổng số Đội viên: 109/48 ………..Kim Anh

– Tổng số sao vin: 71/89…………………….Kim Anh

 1. CC HOẠT ĐỘNG:
 2. Cơng tc thống k – Kế hoạch xy dựng: Nguyệt
 3. Cơng tc kế hoạch: Cc bộ phận đ xy dựng dự thảo kế hoạch năm học 2017-2018.
 4. Cơng tc tu sửa trường sở: Sửa chữa kịp thời những thiết bị để phục vụ cho thiết bị nh trường trong đầu năm học.

– Sửa chữa nhỏ đầu năm chuẩn bị khai giảng năm học 2018 – 2019 với số tiền: ………………

)

 1. Cơng tc ti chính: Nguyệt
 2. Thu chi ngn sch:

– Tiền lương thng 3/2019: Nhận đủ

– Tiền phụ cấp ưu đi 3/2019: Nhận đủ

 1. Thu chi ngồi ngn sch:

– Thu hội hỗ trợ:

+ Tồn năm học 2017-2018 chuyển sang: …………….

+ Thu: 14.336.000 đồng ( 144 em)

+ Chi:  4.500.000  đồng

+ Tồn: 9.836.000 đồng.

– Thu BHTT: 11.120.000 đồng (82 em)

+ Chi : 10.000.000 đồng (125 em)

+ Tồn: 1.120.000  đồng

+ BHYT 16 thng: 14.026.320 đồng (23 em)

+ BHYT 12 thng: 59.002.020 đồng (129 em)

+ BHYT 06 thng: 2.972.970 đồng (13 em)

+ BHYT 12 thng bổ sung : 2.286.900 đồng (05 em)

+ BHYT 12 thng bổ sung : 914.760 đồng (02 em)

+ BHYT 3 thng: 114.345 đồng (01 em)

– Chi: Nộp tiền BHYT 16 thng: 14.026.320 đồng (23 em)

– Chi: Nộp tiền BHYT 12 thng, 6 thng v 3 thng: 65.290.995 đồng (150 em)

– Tồn: 0 đồng.

– Cơng Tc X Hội hĩa gio dục: Hội khuyến học huyện hỗ trợ 5 suất học bỗng cho học sinh trị gi 5 triệu đồng do cơng ty Ponhung ti trợ.

 1. Cơng tc chuyn mơn: Vương
 2. Thực hiện chương trình tuần 29.
 3. Hoạt động dạy v học:

– Thực hiện giảng dạy theo phn phối chương trình do Bộ Gio dục qui định.

–  Xy dựng cc Kế hoạch chuyn mơn theo quy định của ngnh.

– Tổ chức thi gio vin giỏi cấp trường đạt loại giỏi 7/13

– Gio vin cĩ đầy đủ hồ sơ soạn giảng theo quy định khi ln lớp.

– Học sinh cĩ đầy đủ đồ dng học tập.

 1. Tổ chức kiểm tra đnh gi chuyn đề:

Số tiết dự : 17 tiết (Tốt 13 tiết, Kh 4 tiết) Trong đĩ:

– Khối 1: Mơn: Tốn, Tiếng việt

Số tiết thực hiện: 4 tiết (Tốt 3 tiết, Kh 1 tiết).

– Khối 2: Mơn: Tập đọc- kể chuyện, Mỹ thuật

Số tiết thực hiện: 3 tiết (Tốt 3 tiết)

– Khối 3: Mơn: Tập đọc- kể chuyện; Tập viết

Số tiết thực hiện: 3 tiết (Tốt 3 tiết, Kh 1 tiết)

– Khối 4: Mơn: Tốn, khoa học

Số tiết thực hiện: 4 tiết (Tốt 2 tiết; Kh 2 tiết)

– Khối 5: Mơn: Tốn; Tập lm văn, Thể dục

Số tiết thực hiện: 3 tiết (Tốt 3 tiết)

 1. Bồi giỏi phụ km chống dạy thm học thm:

Thực hiện cơng tc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt cc kỹ năng theo Kế hoạch. Chủ yếu l bồi dưỡng cc tiết trong lớp học.

đ. Công tác phổ cập:

– Củng cố cập nhật hồ sơ theo gĩp ý đon kiểm tra của Sở.

– Cập nhật phần mền trn mạng theo thời gian PGD qui định.

 1. Cc hoạt động phong tro: (TDTT, Đồn Đội…)

– TDTT: Giảng dạy đng chương trình do chuyn mơn phn cơng Tun Hạ

Thực hiện đng chương trình do bộ quy định, thực hiện đầy đủ việc tập thể dục đầu giữa giờ nghim tc.

– Đồn – Đội:  Kim Anh

+ Tham gia hội thi vẽ tranh quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ơ tơ mơ ước” lần thứ VI được 8 bi.

+ Tổ chức tuyn truyền ngy quốc tế hạnh phc 20/03 với chủ đề: “Hy yu thương học sinh bằng tình yu thương của người cha, người mẹ” được 1 lần cĩ 180/89 học sinh cng 20/06 gio vin, nhn vin tham gia lắng nghe.

+ Lin đội tuyn truyền Cơng văn số 27/CTĐTN, Ty Ninh ngy 28 thng 02 năm 2017 về việc lập danh sch học sinh ngho xin học bổng từ quỹ hỗ trợ L Mộng Đo, tính tới thời điểm ny chưa cĩ học sinh no đăng ký để lm hồ sơ.

+ Lin đội phối hợp với x đồn Phước Minh thực hiện hưởng ứng thng thanh nin với mơ hình “Ơng kể chu nghe” vo sng ngy 20/03/2018, cc em học sinh được lắng nghe ch Quch Thnh Long Chủ tịch Hội cựu chiến binh kể chuyện về đảo Gạc Ma v chiến dịch bin giới Cam-pu-chia

+ Lin đội tổ chức kết nạp Đội vin cho 37/14 học sinh khối 3 vo ngy 20/03/2018.

+ Lin đội phối hợp với Đồn trường Phước Minh A tổ chức tuyn truyền 86 năm ngy thnh lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh được 2 lần cĩ tổng số 8 Đồn vin v 160 lượt học sinh lắng nghe.

+ Lin đội thường xuyn tuyn truyền v nhắc nhở học sinh tham gia giao thơng đng theo quy định, thực hiện vệ sinh phịng học sạch sẽ.

+ Tuyn truyền bạo lực học đường khơng gy đnh nhau gy mất đồn kết vo tiết sinh hoạt đầu tuần.

 1. Quản lý của Ban gim hiệu: Vương

– Ban gim hiệu thường xuyn dự giờ thăm lớp gip gio vin nng cao chất lượng giảng dạy 6 tiết

Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ cơng chức thực hiện đầy đủ.

– Kiểm tra đột xuất: Thực hiện được 12 lượt, xếp loại tốt 10 lượt, kh 2 lượt. Kiểm tra hồ sơ sổ sch của gio vin theo định kỳ mỗi thng 1 lần số lần kiểm tra: 52 lượt, xếp loại tốt 52 lượt. Kiểm tra hồ sơ sổ sch gio vin đột xuất 9 lượt, xếp loại tốt 8 lượt, kh 1 lượt. Nhìn chung tất cả gio vin đều tích cực cơng tc hồn thnh tốt nhiệm vụ được giao. Gio vin đến lớp cĩ đủ hồ sơ theo quy định, chuẩn bị tốt cho tiết dạy, chuẩn bị đồ dng dạy học v sử dụng đồ dng dạy học cĩ hiệu quả.

– Kiểm tra học kỳ I Chất lượng Hồn thnh cc mơn học………. tỉ lệ: ……%

– Tổ chức kiểm tra rn chữ đẹp 4 lượt

 1. Cơng tc tổ chức cn bộ: Vương

– Tổng số CB-GV-NV: 41/30 trong đĩ:

+ Ban gim hiệu: 1/0.

+ Gio vin dạy lớp: 33/7.

+ Chuyn trch: 6/0 (Thể dục: 2/1 ; Mỹ thuật: 2/2; Tổng phụ trch Đội: 1/1, TV-TB: 1/1; HTCĐ: 1/0; GV dạy mơn 1/1; Tin học học 1/0; Anh Văn 2/2;

+ Nhn vin: 2/0 (Bảo vệ: 1/0 ; Kế tốn: 1/0 ).

– Tổng số Đảng vin: 9/7 đồng chí.

– Cơng tc bảo vệ chính trị nội bộ: Ban gim hiệu thường xuyn kiểm tra nội bộ, đảm bảo đồn kết nội bộ tốt. CB-GV-NV luơn cĩ tư tưởng chính trị vững vng, yn tm cơng tc.

– Bo co tình hình đảng vin đến thng 3/2018.

– Bo co bộ phận đng tiến độ.

 1. Cơng tc thanh tra: Vương
 2. Thanh tra tồn diện: 6 gio vin; Khối 1: 1 gio vin; Khối 2: 1 gio vin; Khối 3: 1 gio vin; Khối 5: 1 gio vin. Đạt loại giỏi 4/4;
 3. Thanh tra chuyn đề: 5 lượt xếp loại giỏi.
 4. Trong thng khơng cĩ trường hợp khiếu nại tố co.
 5. Cơng tc khc: (Thư viện-Thiết bị, Đồn thể…)

* Thư viện – Thiết bị: Thực hiện theo kế hoạch đề ra. Sắp xếp cc loại sch, bo v thiết bị dạy học ngăn nắp, gọn gng, thường xuyn vệ sinh thiết bị. Trực thư viện phục vụ cho cơng tc dạy v học, hng tuần tổ chức cho học sinh đọc sch tại thư viện v thống k bạn đọc trong thng, cho gio vin mượn sch v thiết bị dạy học. Thực hiện bo co đng quy định. Hồn thnh theo kế hoạch thng đề ra .

tai-sao-can-phai-day-ky-nang-song-cho-tre

Tuyết Lan

* Cơng đồn. Thanh

Tuyn truyền:

– Đường lối chính sch của Đảng, php luật của Nh nước, tuyn tryền khơng ht thuốc l trong trường học.

– Tuyn truyền kỉ niệm v họp mặt 109 năm ngy Quốc tế phụ nữ 8/3, tổng số tiền 1 520 000 đồng.

– Phối hợp với chuyn  mơn:

+ Vận động gio vin viết, hồn thnh đề ti, sng kiến kinh nghiệm.

– Tổ chức họp với đồn vin CĐCS thng 3: cử ĐVCĐ Đồn Hữu Hiền phối hợp cc CĐCS trường học trong x tham gia Hội thi nấu ăn “Người đn ơng vo bếp” kỉ niệm ngy Quốc tế phụ nữ do LĐLĐ huyện tổ chức vo ngy 2/3/2019 tổ chức, tuy nhin chưa đạt giải.

– Tham gia họp mặt ngy Quốc tế phụ nữ do Lin đồn Lao động huyện tổ chức đầy đủ đng thnh phần (Chủ tịch v Trưởng ban nữ cơng).

– Gim st:

+ Việc cấp pht lương, truy lương, nng lương, nng lương trước thời hạn, nng phụ cấp thm nin nh gio v cc chế độ chính sch cho cơng nhn vin chức trong thng 3/2019.

+ Việc đĩng BHXH của CBCCNLĐ trong thng 3.

+ Việc trích nộp 2% kinh phí Cơng đồn thng 3.

 • Hoạt động khc:
 • – Thăm hỏi …… trường hợp kịp thời ( ………… )tổng số tiền 400 000 đồng.
 1. NHẬN XT ĐNH GI CƠNG TC THNG QUA
 2. Ưu điểm: Thực hiện tương đối đng kế hoạch đ đề ra.
 3. Tồn tại: khơng
 4. PHƯƠNG HƯỚNG THNG TỚI: Vương

– Sơ kết Học kỳ I.

– Tiếp tục thanh tra tồn diện 100% gio vin.

– Kiểm tra việc  thực hiện chuyn đề trường cịn lại theo kế hoạch.

– Dự giờ rt kinh nghiệm cho gio vin.

– Tiến hnh viết đề ti cc cấp.

VII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:  Không.

 

Nơi nhận:                                                                  KT-HIỆU TRƯỞNG

– PGD&ĐT;

– Lưu VT.

 

 

 

Trần Minh Vương